Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Porządek obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2003 r.
Data utworzenia 25.06.2003
Data na dokumencie
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Porządek obrad Nr BRM.0052-10/2003 

X sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

w dniu  26 czerwca 2003 r.

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 

2.  Informacja Prezydenta Miasta  o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

   

3. Podsumowanie działalności placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2002/2003.

 

4. Plan remontów placówek oświatowych.

 

5. Stan przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

6. Sprawozdanie Rady ds. Rodziny przy Prezydencie Miasta i Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z działalności w okresie od kwietnia 2002 roku do kwietnia 2003 roku.

 

7. Podjęcie uchwał :

 

a) w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok,

 

b) w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Leszka 12.

 

8. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku.

 

9. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2003 roku.

 

10.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.05.2003 roku.

 

11. Wolne głosy i wnioski.

 

12. Zamknięcie sesji.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Jacek Krauzewicz

Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)