wyszukaj!
Hauptseite InvestorInformationen für Investoren
Heute

11.05.2012
Godzina: 08:27:16

11.05.1918 r.

Geburten:

Richard Philips Feynman, amerykański fizyk, członek amerykańskiej Akademii Nauk, profesor California Institute of Technology w Pasadenie.
[mehr]

Informationen für Investoren

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej kierunków rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej oraz obszarów kluczowych w strategii rozwoju miasta przewiduje 400 - 500 hektarów terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje gospodarcze. Najwięcej takich terenów grupuje się w następujących rejonach miasta:

  • droga krajowa Rybnik - przejście graniczne w Chałupkach - tereny przeznaczone na cele produkcyjne i usługowe, w większości uzbrojone, blisko centrum miasta lub nawet w samym centrum. Bardzo korzystnie usytuowane pod względem dostępności do szlaków komunikacyjnych, z dostępem do linii kolejowej,
  • ul. Marklowicka - tereny położone przy trasie wylotowej w kierunku Żor, przeznaczone głównie na inwestycje produkcyjne, ale również usługowe. Wśród nich znajdują się kompletnie uzbrojone nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży,
  • Wilchwy - duży ponadstuhektarowy poprzemysłowy teren przeznaczony na działalność produkcyjną, uzbrojony,
  • Olszyny - również duży ponadstuhektarowy kompleks gruntów przeznaczony na cele produkcyjne i usługowe,
  • ul. Pszowska - tereny przeznaczone na cele usługowe - położone przy trasie wylotowej
  • w kierunku Raciborza,
  • Zawada - tereny produkcyjne przy trasie wylotowej na Racibórz,
  • Centrum - ul. Matuszczyka - uzbrojone tereny pod inwestycje usługowe,
  • Osiedle Batorego - w pełni uzbrojony teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową realizowaną w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej wraz z obiektami usługowymi

3 maja w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim odbył się II piknik historyczno-militarny. Zebrana publiczność miała wspaniałą okazję, by podziwiać ciekawe, historyczne inscenizacje.

 
 
 

Dodaj imprezę

Jeżeli organizujesz imprezę publiczną i uważasz, że należy opublikować informacje o tym fakcie na stronach serwisu www.wods.pl, wypełnij poniższy formularz. Po wysłaniu, informacje zostaną przekazane do redaktorów portalu.

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:

Informacje o imprezie

Nazwa imprezy:
Miejsce:
Organizator:
Typ wydarzenia:
Data:
Ilosc dni:

Opis wydarzenia

Uwaga:
Wysłane informacje zostaną opublikowane w dziale polecamy po telefonicznej weryfikacji danych z osobą zgłaszającą imprezę. Tylko poprawne wypełnienie wszystkich pól tekstowych umożliwia weryfikację i późniejszą publikację oferty imprezy.