Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 23.03.2007 Projekt uchwały w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza i Skarbnika Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 22.03.2007 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok.
 16.03.2007 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Wodzisław Śląski do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej - program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego
 16.03.2007 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta .
 14.03.2007 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego granice opracowania przedstawiono
 14.03.2007 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. - tereny położone przy ul. Cisowej, Żwirki i Wigury oraz Rogows
 14.03.2007 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali garażowych.
 14.03.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu komunalnych lokali użytkowych na czas dłuższy niż 3 lata.
 14.03.2007 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkase
 13.03.2007 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób
 13.03.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławiskim dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl., dla któr
 05.03.2007 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
 05.03.2007 Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym.
 05.03.2007 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10.
 05.03.2007 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę - Miasto Wodzisław Śl. zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi położonymi na terenie Miasta Wodzisławia Śl.
 01.03.2007 Projekt uchwały w sprawie obchodów 750-lecia Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1348
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu