Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 12.09.2011 Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Wodzisławiu Śl.
 07.09.2011 Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa dotycząca inwestycji " Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich-etap I(dok. środowiskowa)
 25.08.2011 Przebudowa sieci napowietrznej kolidującej z rozbudową warsztatu elektromechaniki pojazdowej przy ul.Młodzieżowej 13 w Wodzisławiu Śl.
 13.07.2011 Budowa przyłącza gazowego wraz z rozbudową sieci gazowej do budynku mieszkalnego
 04.07.2011 Przebudowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brzozowej
 02.06.2011 Budowa przyłącza gazowego wraz z rozbudową sieci gazowej do budynku mieszkalnego
 24.05.2011 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
 18.05.2011 WOOŚ.4200... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
 13.05.2011 Przebudowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brzozowej
 23.03.2011 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA - POIG 8.3
 18.03.2011 Przebudowa linii napowietrznej 20 KV rel. GPZ Pszów-Zawada wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowych przy ul. Młodzieżowej, Szybowej i Hożej w W-wiu Śl. -Zawada oraz przy ul. Wolności w Syryn
 24.02.2011 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Jastrzębska - Topolowa
 23.02.2011 Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 11.02.2011 Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Czarnieckiego dz. 2360/23"
 07.02.2011 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zag. przestrzennego miasta
 27.01.2011 Przebudowa linii napowietrznej 20 KV rel. GPZ Pszów-Zawada wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowych przy ul. Młodzieżowej, Szybowej i Hożej w W-wiu Śl. -Zawada oraz przy ul. Wolności w Syryn
 27.01.2011 Rozbudowa sicei gazowej wraz z przyłączem do budynku stacji diagnostycznej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rybnickiej 40 - dla działek 1783/138, 2499/150
 11.01.2011 wszczęcie postępowania dla inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu śl.przy ul. Jastrzebska-Toplowa
 05.01.2011 sprostowanie do treści ogłoszenia
 20.12.2010 Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku stacji diagnostycznej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rybnickiej 40 - dla działek 1783/138, 2499/150

«       1   2   3   4   5   6   7         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 68994
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu