Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 18.02.2010 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.pn."Przebudowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wolności
 12.02.2010 obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pałacowej w Wodzisławiu Śląskim
 11.02.2010 obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji Zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca 118-128 w Wodzisławiu Śl.
 08.02.2010 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 160mm oraz 90 mm polietylenowej w rejonie ul. Radlińskie Chałupki
 08.02.2010 obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn. Przebudowa linii kablowej SN 20kV relacji W091 W181 w Wodzisławiu Śl.na osiedlu Dąbrówki
 11.01.2010 wszczęcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy inwestycji pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Pałacowej w Wodzisławiu Śląskim
 08.01.2010 Wszczęcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego POLENERGIA KOGENERACJA Warszawa pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 160 mm oraz 90 mm polietylenowej
 07.01.2010 obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji iwnestycji celu publicznego pn. Zabudowa punktu oswietleniowego ul.26 Marca 118-128 w Wodzisławiu Śl.
 07.12.2009 Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku PTC Warszawa Al.Jerozolimskie pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS-53567.01 na dachu budynku OSP w Wodzisławiu Śl. -Kokoszycach
 01.12.2009 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu:projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta
 01.12.2009 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.
 26.11.2009 wszczęcie postępowania w sprawie inwestycji " Budowa gazociągu przesyłającego gaz z odmetanowania pokładów węgla z odwiertu w rejonie ul.Olszyny do ciepłowni przy ul.Ralińskiej 72 w Wodzisławiu Śl."
 02.11.2009 Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji" Budowa gazociągu przesyłającego gaz z odmetanowania pokładów węgla z odwiertu w rejonie ul. Olszyny do ciepłowni przy ul. Radlińskiej 72 w Wodzisławiu Śl.
 29.10.2009 obwieszczenie o odmowie uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj celu publicznego PN. Bezobsługowa stacja bazowa telefoni komórkowej Polkomtel SA Nr 20138" przy ul.leszka w Wodzisławiu Śl.
 29.10.2009 Umowa partnerska do realizacji projektu "Internet w domu - cyfrowe okno na świat"
 30.09.2009 Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji VATTENFALL Gliwice pn. Przebudowa linii kablowej SA 20 kV relacji stacja W091 W 181 w Wodzisławiu Śl. na oś.Dąbrówki
 30.09.2009 Pozostawienie bez rozpoznania wniosku PTC Warszawa o ustalenie lokalizacji inwetsycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BTS-53.567.01 na dachubudynku OSP w Wodzisławiu Śl. Kokoszycach
 17.09.2009 wszczęcie postępowania w sprawie inwestycji pn. Budowa gazociągu przesyłającego gaz z odmetanowania pokładów węgla z odwiertu w rejonie ul. Olszyny do ciepłowni przy ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.
 17.09.2009 wszczęcie postępowania w sprawie o ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS-53567.01 na dachu budynku OSP w Wodzisławiu Śl.-Kokoszycach
 15.09.2009 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publlicznego "Ochrona wód dorzecza Gónej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. "Projekt kanalizacji sanitarnej dzielnica Wilchwy"

«       1   2   3   4   5   6   7         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 68994
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu