Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Styczeń 2006r.
Luty 2006r.
Marzec 2006r.
Kwiecień 2006r.
Maj 2006r.
Czerwiec 2006r.
Sierpień 2006r.
Wrzesień 2006r.
Październik 2006r.
Listopad 2006r.
Grudzień 2006r.
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 24.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok
 20.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : niodpłatnego przejęcia od PKP S.A. niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym do niniejszych lokali udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 20.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 20.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 17.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : nadania "Regulaminu Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim".
 17.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej na realizację celów publicznych.
 12.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/106/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 22 sierpnia 2003 r.w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miasta ..
 12.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : przejęcia na własność gminy porzuconych pojazdów Fiat 126 p o nr rej. KDO 0460 oraz Fiat 125 p bez tablic rejestracyjnych.
 12.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
 12.01.2006 Projektu uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Mszana dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko- ...
 12.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Marklowice dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-...
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006.
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w MZOP
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie :ustalenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie miasta Wodzisławia Śl.,za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i t
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : przyjęcia "Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Wodzisławia Śl. na lata 2005-2015".
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : odroczenia terminu płatności należności związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w zasobie gminy miasta Wodzisławia Śląskiego.
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie :ustalenia zakresu zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez Miasto Wodzisława Śl. w 2006 r.
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 5.
 09.01.2006 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisła

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3080
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu