wyszukaj!
Hauptseite Ogłoszenia
Heute

11.05.2012
Godzina: 08:26:50

11.05.1955 r.

Veranstaltungen:

Na konferencji w Warszawie powołano Układ Warszawski jako odpowiedź na przyjęcie RFN do NATO.
[mehr]

Nachrichten

Prezydent Miasta informuje o przeznaczeniu do oddania w najem w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej

2012-05-08

Prezydent Miasta informuje o przeznaczeniu do oddania w najem w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego -  część budynku (przyziemie) o łącznej powierzchni 275,84m2 położonego na nieruchomości gruntowej przy ul. Brackiej 13d w Wodzisławiu Śląskim stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego , karta mapy 4 obręb Wodzisław Śl. obejmująca działki nr 127/29 opisanej w KW Nr 6780-W, na prowadzenie działalności gospodarczej


Wykaz nieruchomości, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. dz. U. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, w siedzibie MOSiR Centrum przy ul. Bogumińskiej 8 oraz na stronie internetowej


www.mosir-centrum.pl


Ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszen - tutaj

 

Pozostałe ogłoszenia:

 

3 maja w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim odbył się II piknik historyczno-militarny. Zebrana publiczność miała wspaniałą okazję, by podziwiać ciekawe, historyczne inscenizacje.

 
 
 

Dodaj imprezę

Jeżeli organizujesz imprezę publiczną i uważasz, że należy opublikować informacje o tym fakcie na stronach serwisu www.wods.pl, wypełnij poniższy formularz. Po wysłaniu, informacje zostaną przekazane do redaktorów portalu.

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:

Informacje o imprezie

Nazwa imprezy:
Miejsce:
Organizator:
Typ wydarzenia:
Data:
Ilosc dni:

Opis wydarzenia

Uwaga:
Wysłane informacje zostaną opublikowane w dziale polecamy po telefonicznej weryfikacji danych z osobą zgłaszającą imprezę. Tylko poprawne wypełnienie wszystkich pól tekstowych umożliwia weryfikację i późniejszą publikację oferty imprezy.