Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270276

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Porządek obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2003 roku.
Data utworzenia: 23.12.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Porządek obrad Nr BRM.0052-16/2003

XVI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

w dniu 30 grudnia 2003 r.

________________________________________________________________________

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

3. Informacja na temat działalności Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

4. Informacja na temat stanu służby zdrowia w Wodzisławiu Śląskim.

5. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok,

b) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w 2004 roku,

c) w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim dotyczącego prowadzenia przez Miasto Wodzisław Śląski Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,

e) w sprawie przekształcenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe,

f) w sprawie przyjęcia nowego Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim,

g) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,

h) w sprawie ustalenia wytycznych dla Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego przy dzierżawie nieruchomości miejskich poprzez ustalenie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.,

i) w sprawie osiedlenia się w mieście Wodzisławiu Śląskim w ramach repatriacji rodziny pochodzenia polskiego,

j) w sprawie nadania "Regulaminu Straży Miejskiej Wodzisławia Śl.",

k) w sprawie przyznania Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego Adamowi Krzyżakowi dodatku specjalnego.

6. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku.

7. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na I półrocze 2004 roku.

8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.11.2003 r. i 10.12.2003 r.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
25.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu