Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270270
Administracja serwisu
Administracja serwisu
Informacje nieudostępnione w biuletynie
Kontakt
Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kadencja 2002-2006
Komisja Rozwoju Miasta i Integracji z Europą
Komisja Budżetu
Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem oraz Inwentaryzacji
Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Komisja Rewizyjna
Kadencja 2006-2010
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta
Komisja Budżetu
Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji
Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna
Kadencja 2010 - 2014
Harmonogramy posiedzeń komisji
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta
Komisja Budżetu
Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji
Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna
Plan pracy Rady Miejskiej
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Sesje Rady Miejskiej
Porządek obrad sesji
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Protokoły z obrad sesji
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Prezydent Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta
Urząd Miasta
Dane teleadresowe
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta
Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta
Statut Urzędu Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
Służby Komunalne Miasta
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Centrum"
Wodzisławskie Centrum Kultury
Majątek Wodzisławskiego Centrum Kultury
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Majątek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
Muzeum
Majątek Muzeum
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
Majątek Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
Gospodarowanie Środkami Publicznymi
Straż Miejska
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Jednostki Oświatowe
Szkoły
Szkoły Podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 15
Szkoła Podstawowa Nr 16
Szkoła Podstawowa Nr 17
Szkoła Podstawowa Nr 21
Szkoła Podstawowa Nr 28
Gimnazja
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 4
Przedszkola
Publiczne Przedszkole Nr 1
Publiczne Przedszkole Nr 2
Publiczne Przedszkole Nr 3
Publiczne Przedszkole Nr 4
Publiczne Przedszkole Nr 5
Publiczne Przedszkole Nr 6
Publiczne Przedszkole Nr 8
Publiczne Przedszkole Nr 9
Publiczne Przedszkole Nr 11
Publiczne Przedszkole Nr 12
Publiczne Przedszkole Nr 13
Publiczne Przedszkole Nr 14
Publiczne Przedszkole Nr 15
Publiczne Przedszkole Nr 16
Publiczne Przedszkole Nr 18
Publiczne Przedszkole Nr 19
Publiczne Przedszkole Nr 7
Żłobek Miejski nr 1
Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"
Jednostki Pomocnicze
Dzielnice
Kadencja 2008-2012
Kadencja 2004-2008
Kadencja 2000-2004
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Statut Miasta
Budżet Miasta
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Uchwały w sprawie budżetu miasta i jego zmiany
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany
Rok 2012
Rok 2011
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Styczeń 2012
Luty 2012
Marzec 2012
Kwiecień 2012
Maj 2012
Czerwiec 2012
Rok 2011
Styczeń 2011
Luty 2011
Marzec 2011
Kwiecień 2011
Maj 2011
Czerwiec 2011
Sierpień 2011
Wrzesień 2011
Październik 2011
Listopad 2011
Grudzień 2011
Rok 2010
styczeń 2010
luty 2010
marzec 2010
kwiecień 2010
maj 2010
czerwiec 2010
lipiec 2010
sierpień 2010
wrzesień 2010
październik 2010
listopad 2010
grudzień 2010
Rok 2009
styczeń 2009
luty 2009
marzec 2009
kwiecień 2009
maj 2009
czerwiec 2009
lipiec 2009
sierpień 2009
wrzesień 2009
październik 2009
listopad 2009
grudzień 2009
Rok 2008
styczeń 2008
luty 2008
marzec 2008
kwiecień 2008
maj 2008
czerwiec 2008
lipiec 2008
sierpień 2008
wrzesień 2008
październik 2008
listopad 2008
grudzień 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Styczeń 2006r.
Luty 2006r.
Marzec 2006r.
Kwiecień 2006r.
Maj 2006r.
Czerwiec 2006r.
Sierpień 2006r.
Wrzesień 2006r.
Październik 2006r.
Listopad 2006r.
Grudzień 2006r.
Rok 2005
Styczeń 2005r.
Luty 2005r.
Marzec 2005r.
Kwiecień 2005r.
Maj 2005r.
Czerwiec 2005r.
Sierpień 2005r.
Wrzesień 2005r.
Październik 2005r.
Listopad 2005r.
Grudzień 2005r.
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Inwestycje miejskie
Gospodarka Nieruchomościami
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne miasta
Ogłoszenie o wynikach
Archiwum
rok 2007
Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych miasta
Wodzisławskie Centrum Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Centrum"
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Służby Komunalne Miasta
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Straż Miejska
Archiwum
Archiwum 2003-2006
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach
Ogłoszenia o wynikach postępowania
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Wolne stanowiska urzędnicze
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wyniki naboru
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Oświadczenia Majątkowe
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe złożone w 2003 r.
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta
Pracownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Zamierzenia Miasta
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Działalność gospodarcza
Gospodarka Komunalna
Drogi
Gospodarka nieruchomościami
Ochrona środowiska
Podział, numeracja i nazewnictwo ulic
Zagospodarowanie przestrzenne
Podatki
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy wojskowe
Sprawy mieszkaniowe
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Kultura Sport i Zdrowie
Inne
Świadczenia rodzinne
Pomoc materialna dla uczniów
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ EDUKACJI
BIURO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
URZĄD STANU CYWILNEGO
BIURO KULTURY SPORTU i ZDROWIA
Majątek
Mienie gminy
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Ciężar publiczny
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Rok 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Kontrole UM i jednostek organizacyjnych
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Kontrola wewnętrzna
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Informacje, ogłoszenia
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających inf. o środowisku
Rok 2010
Formularz A
Formularz B
Formularz C
Formularz D
Formularz E
Formularz F
Formularz G
Formularz H
Formularz I
Rok 2009
Formularz A
Formularz B
Formularz C
Formularz D
Formularz E
Formularz F
Formularz G
Formularz H
Formularz I
Rok 2008
Formularz A
Formularz B
Formularz C
Formularz D
Formularz E
Formularz F
Formularz G
Formularz G
Formularz H
Formularz I
Rok 2007
Formularz A
Formularz B
Formularz C
Formularz D
Formularz E
Formularz F
Formularz G
Formularz H
Formularz I
Wybory
Wybory Prezydenta RP
Rok 2010
Wybory do organów samorządu terytorialnego
rok 2006
rok 2010
Wybory ławników
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Rok 2011
Rok 2007
Wybory do Rad Dzielnic
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
Rok 2009
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Pomoc
Redakcja
Rejestr zmian
Wyszukiwanie zaawansowane
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu