Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270276

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Porządek obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2003 roku.
Data utworzenia: 24.11.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Porządek obrad Nr BRM.0052-14/2003

XIV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

w dniu 27 listopada 2003 r.

________________________________________________________________________

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacje Prezydenta Miasta :

- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,

- o sposobie realizacji interpelacji radnych.

3. Problematyka ruchu drogowego, koncepcje usprawnienia komunikacji w mieście, ocena dróg i oznakowania oraz stan przygotowania do “Akcji Zima”.

4. Informacja na temat zmienionego wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 rok.

5. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok oraz zwolnień od tego podatku,

b) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok,

c) w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok,

d) w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok,

e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego (dot. terenów przy ulicach Letniej i Skłodowskiej ),

f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego ( dot. terenów przy ulicach Słowiańskiej i Wiejskiej ),

g) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego ( dot. terenów przy ulicach Pszowskiej, Cichej i Staszica ),

h) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego ( dot. terenów przy ulicach Kominka, Wańkowicza, Popiela i Chrobrego ),

i) w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego : obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów ( protest Pana Zygfryda Gawełczyka ),

j) w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego : obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów ( protest Pana Edwarda Tlołka, Pana Tomasza Dziura, Pani Anieli Kubek, Pana Damiana Mrozek, Pani Marii Rduch, Pana Adama Grychnik, Pana Mirosława Grychnik ),

k) w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego : obejmującego tereny zespołów i pojedynczych działek objętych wnioskami o zmianę obowiązujących planów ( protest Pana Edwarda Tlołka ),

l) w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego : obejmującego tereny położone przy ul. Skrzyszowskiej na wschód od linii kolejowej Wodzisław Śląski - Chałupki ( protest Państwa Izabeli i Kazimierza Weczerek ),

ł) w sprawie przekazania na własność Województwa Śląskiego nowo wybudowanego elementu drogi wojewódzkiej.

6. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2003 r.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie sesji.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu