Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

  Spis podmiotów
  Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej / Porządek obrad sesji /  Rok 2003
Tytuł dokumentu: porządek sesji 22.08.2003 r.
Data utworzenia: 20.08.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Porządek obrad Nr BRM.0052-11/2003

XI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

w dniu 22 sierpnia 2003 r.

________________________________________________________________________

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacje Prezydenta Miasta :

- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,

- o sposobie realizacji interpelacji radnych.

3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004.

4. Informacja na temat wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za I półrocze 2003 roku.

5. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/492/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym,

c) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

d) w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie finansowania inwestycji pn.: “Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 w Wodzisławiu Śląskim”,

e) w sprawie zadania inwestycyjnego pn. : Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków “Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim wraz z systemem kanalizacji ścieków komunalnych,

f) w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

g) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych,

h) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,

i) w sprawie powołania Rady Społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży,

j) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Wodzisławiu Śląskim,

k) w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śl. u zbiegu ulic Bogumińskiej - Kopernika,

l) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku związanego z wywozem odpadów komunalnych przez Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego,

ł) w sprawie rozpatrzenia skarg :

1. na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim,

2. na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.

6. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej za okres od XII 2002 r. do VI 2003 r. oraz planów prac komisji na II półrocze 2003 r.

7. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.06.2003 roku.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
28.02.2005    Edycja dokumentu (Jacek Krauzewicz)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu