Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, ogłoszenia
Tytuł dokumentu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play o oznaczeniu WOD2016_J przy ul. Wyszyńskiego 50 w Wodzisławiu Śl. na działce nr 2212/138
Data utworzenia: 29.12.2011
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Obwieszczenie

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGOZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) podaje się do wiadomości publicznej że, wnioskiem inwestora

P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w dniu 23.12.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.” pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play o oznaczeniu WOD2016_J” przy ul. Wyszyńskiego 50 w Wodzisławiu Śl. na działce nr 2212/138.Z dokumentami sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji, Referacie Gospodarowania Przestrzenią Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4, pokój 205 w godzinach: poniedziałek – środa od 7.15 do 15.15, czwartek od 7.15 do 17.15 i piątek od 7.15 do 13.15.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Szymczak

Rejestr zmian dokumentu
29.12.2011    Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Szymczak)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu