Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

  Menu przedmiotowe
   Rejestry, ewidencje i archiwa
Tytuł dokumentu: Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Miejskim w Wodzisławiu Śląskim oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
Data utworzenia: 16.09.2003
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

 

Wydział Organizacyjny 

 1. Centralny rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
 3. Rejestr upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta
 4. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 5. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 6. Rejestr zamówień publicznych

 

      Wydział Finansowo-Budżetowy

 

 1. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w zakresie osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 2. Ewidencja gospodarstw rolnych
 3. Ewidencja środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportu
 4. Ewidencja właścicieli psów podlegających opłacie od posiadania psów
 5. Ewidencja upomnień
 6. Rejestr zaświadczeń wydawanych w zakresie działania wydziału
 7. Archiwum całej dokumentacji wydziału

Dane zawarte w ww. zbiorach objęte są tajemnicą skarbową a ich udostępnianie może nastąpić jedynie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa  

 

 

 

      Wydział Spraw Obywatelskich

 

 1. Rejestr wydanych dowodów osobistych
 2. Rejestr stałych mieszkańców
 3. Rejestr czasowych mieszkańców
 4. Rejestr byłych mieszkańców
 5. Rejestr wyborców

 

      Wydział Promocji i Działalności Gospodarczej

 

 1. Ewidencja działalności gospodarczej
 2. Rejestr instytucji kultury

 

      Wydział Edukacji

 

 1. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego
 3. Rejestr zezwoleń na uruchomienie placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu gminnego

 

      Wydział Ekologii

 

 1. Rejestr decyzji w sprawie usunięcia drzew
 2. Rejestr decyzji na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanych za agresywne

 

      Wydział Architektury i Urbanistyki

 

 1. Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego
 2. Rejestr wniosków o sporządzenie planu miejscowego
 3. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 4. Archiwum całej dokumentacji wydziału

 

      Urząd Stanu Cywilnego

 

 1. Ewidencja urodzeń, małżeństw i zgonów
 2. Archiwum ksiąg małżeństw, urodzeń i zgonów

 

      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 1. Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego przeznaczonych do wydzierżawienia

 

      Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

 

 1. Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
 2. Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 3. Rejestr reklam w pasie drogowym
 4. Rejestr zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

      Udostępnianie rejestrów i ewidencji odbywa się w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Sebastian Dziuba

 Rejestr zmian dokumentu
18.02.2010    Edycja dokumentu (Kazimiera Grzonka)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu