Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 21.09.2007 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok.
 21.09.2007 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Gminy Dąbrowa Zielona poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007
 11.09.2007 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śl.".
 11.09.2007 Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śl. odrębnych obwodów głosowania na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 11.09.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.
 10.09.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa ...
 07.09.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodz
 07.09.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. na czas dłuższy niż 3 lata.
 06.09.2007 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego granice opracowania przedstawiono ...
 06.09.2007 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego granice opracowania przedstawiono ...
 06.09.2007 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. dla obszaru oznaczonego symbolem OK 6 przy ulicy Młodzieżowej, graniczący z Gminą Lu
 05.09.2007 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury.
 29.08.2007 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.
 22.08.2007 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników w Zakładzie

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1112
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu