Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
styczeń 2008
luty 2008
marzec 2008
kwiecień 2008
maj 2008
czerwiec 2008
lipiec 2008
sierpień 2008
wrzesień 2008
październik 2008
listopad 2008
grudzień 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.01.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.
 28.01.2008 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok.
 23.01.2008 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego granice opracowania przedstawiono na załączniku grafic
 23.01.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez Miasto Wodzisław Śląski w 2008 roku.
 23.01.2008 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodz
 23.01.2008 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodz
 23.01.2008 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 23.01.2008 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej Oczyszczalnią Ścieków Karkoszka II.
 09.01.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat ...
 08.01.2008 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Wodzisław Śląski stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
 04.01.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 04.01.2008 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia logo Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 04.01.2008 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008".

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1439
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu