Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Statut Miasta
Budżet Miasta
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 04.07.2003 IV/25/02 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rydułtowy
 04.07.2003 III/23/02 Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
 04.07.2003 II/13/02 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2002 rok
 04.07.2003 XLII/482/2... Uchwała w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 04.07.2003 XXXVIII/41... Uchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody szpaleru dębów czerwonych rosnących w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach
 04.07.2003 XXXVI/404/01 Uchwała w sprawie udzielenia Dyrektorowi MOPS w Wodzisławiu Śl. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z Państwowego Funduszu Kombatantów
 04.07.2003 XXXVI/403/01 Uchwała w sprawie udzielenia Dyrektorowi MOPS i jego Zastępcy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie uprawnień do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 04.07.2003 XXXVI/402/01 Uchwała w sprawie udzielenia Dyrektorowi MOPS i jego Zastępcy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania określonych ustawą o pomocy społecznej zadań gminy
 04.07.2003 XLIV/500/02 Uchwała w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Miasta Wodzisławia Śląskiego
 04.07.2003 XLIII/495/02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/394/01 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gm
 04.07.2003 XLIII/493/02 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 04.07.2003 XLII/483/02 Uchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie cmentarza parafialnego w Wodzisławiu Śląskim - Jedłowniku
 04.07.2003 XLI/456/02 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
 04.07.2003 XL/438/02 Uchwała w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez prowadzących skup złomu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
 01.07.2003 III/22/02 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
 01.07.2003 III/18/02 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok
 01.07.2003 III/23/02 Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
 01.07.2003 III/19/02 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok
 30.06.2003 IV/28/02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 30.06.2003 IV/27/02 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2002 roku i 6 grudnia 2002 roku dotyczących komisji Rady Miejskiej

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 5625
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu