Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Styczeń 2005r.
Luty 2005r.
Marzec 2005r.
Kwiecień 2005r.
Maj 2005r.
Czerwiec 2005r.
Sierpień 2005r.
Wrzesień 2005r.
Październik 2005r.
Listopad 2005r.
Grudzień 2005r.
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 29.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 25.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( plan Wodzisław Śl. - CENTRUM obejmujący teren po obu stronach ulicy Radlińskiej, ograniczony jarami i ul
 25.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. - obszar byłej kopalni "Marcel-Ruch 1 Maja" wraz z terenami zwałowisk kamienia doł
 22.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr V/36/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie reprezentowania Miasta Wodzisławia Śl. w Międzygminnym Związku Wodoci
 22.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : wystąpienia Prezydenta Miasta do Ministra Skarbu Państwa i Wojewody Śląskiego o przekazanie części akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów na rzecz Gm
 18.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 16.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : przystąpienia Miasta Wodzisławia Śl. do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej - program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego
 16.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 16.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisła
 16.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie inwestycji pn.: "Komleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzi
 15.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia .
 10.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 10.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok.
 10.11.2005 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 07.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : uchylenia uchwały Nr XV/184/2000 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27.01.2000 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych Miasta Wodzisławia Śl.
 07.11.2005 Projekt uchwały w sprawie : uchylenia uchwały Nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26.02.2004 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych Miasta Wodzisławia Śl.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2553
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu