Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
styczeń 2008
luty 2008
marzec 2008
kwiecień 2008
maj 2008
czerwiec 2008
lipiec 2008
sierpień 2008
wrzesień 2008
październik 2008
listopad 2008
grudzień 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 26.02.2008 Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszc
 20.02.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. w likwidacji.
 20.02.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. w likwidacji.
 15.02.2008 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVII/470/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicą Wi
 15.02.2008 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia - tereny położone przy ulicach Cisowej, Żwirki i Wigury oraz Rogowskiej.
 15.02.2008 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. dla obszaru pomiędzy osiedlami XXX-lecia PRL, Piastów i Dabrówki.
 15.02.2008 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. w obrebie ulic Witosa i Targowej, graniczący z parkiem miejskim od północy.
 15.02.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. w likwidacji.
 12.02.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.
 11.02.2008 Projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstwowej Nr 9 w Wodzisławiu Śląskim do Zespołu Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Armii Ludowej 11.
 11.02.2008 Projekt uchwały w sprawie zmian w "Regulaminie przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji systemów ogrzewania".
 11.02.2008 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego".
 11.02.2008 Projekt uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.
 11.02.2008 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanych przepompowniami na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kamnalizacji z siedzibą w Wodzisł
 11.02.2008 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławi

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1080
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu