Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 25.05.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasta Wodzisławi
 24.05.2007 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może zaciągać zobowiązania finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2007 w związku z kompl
 23.05.2007 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok.
 18.05.2007 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Wodzisławiu Śląskim za 2006 rok.
 18.05.2007 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim za 2006 rok.
 18.05.2007 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim za 2006 rok.
 18.05.2007 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. dla obszaru położonego w dzielnicy Wilchwy w obrębie ulic : Jastrzębskiej, Piaskowe
 18.05.2007 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXX/310/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony O
 17.05.2007 Projekt uchwały w sprawie organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie.
 04.05.2007 Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność gminy porzuconego pojadzu marki Oltcit o nr rej. SR 24464.
 04.05.2007 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami or
 04.05.2007 Projekt uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.
 04.05.2007 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1115
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu