Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Styczeń 2005r.
Luty 2005r.
Marzec 2005r.
Kwiecień 2005r.
Maj 2005r.
Czerwiec 2005r.
Sierpień 2005r.
Wrzesień 2005r.
Październik 2005r.
Listopad 2005r.
Grudzień 2005r.
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 23.12.2005 Projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie inwestycji pn. : "Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzik
 23.12.2005 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.01.2003 r. w sprawie reprezentowania Miasta Wodzisławia Śl. w Międzygminnym Związku Wodociągów ..
 12.12.2005 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006r.
 12.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : przyjęcia "Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2005-2015".
 12.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rydułtowy.
 12.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na
 12.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierzawę nieruchomności gruntowych stanowiacych własność Gminy-Miasta Wodzisław
 12.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śl.
 12.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie miasta Wodzisławia Śl., za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
 12.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
 07.12.2005 Projekt uchwały w sprawie : programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 07.12.2005 Projekt uchwały w sprawie :ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat ..

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2507
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu