Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270280

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Pani Elwirze Palarczyk
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.odwołania Pani Anny Łasocha ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. odwołania Pana Janusza Lipińskiego ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim z ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. z ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Brackiej 13d w Wodzisławiu Śląskim..
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania Pani Elwiry Palarczyk na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia wykonania budżetu miasta Wodzisławia ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. obowiązków w zakresie ewidencjonowania i przedstawiania kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej jako Wydziału w strukturze Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. przyjęcia zakresu zadań infrastruktury technicznej Rad Dzielnic przeznaczonych do realizacji przez miasto Wodzisław Śląski w 2012 roku.
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, na którym poniesiono nakłady na wybudowanie garażu
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.opracowania dokumentacji koniecznej do prawidłowego działania Systemu Wykrywania i Alarmowania – SWA funkcjonującego na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego oraz listy dodatkowej
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udział w IV Europejskim Kongresie Gospodarczym w dniach 14-16 maja 2012r.
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek”
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia środków finansowych na dodatki do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i ...

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1825
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu