Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
styczeń 2010
luty 2010
marzec 2010
kwiecień 2010
maj 2010
czerwiec 2010
lipiec 2010
sierpień 2010
wrzesień 2010
październik 2010
listopad 2010
grudzień 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 22.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok.
 21.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju gmin Godów, Gorzyce i Lubomia oraz przyjęcie zmiany Statutu Związku.
 20.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skarg: 1.na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, 2.na działalność Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.
 20.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Spółki Obrotu Energią – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 20.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 19.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 15.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie "przed przedszkolnej" w ramach prowadzonego eksperymentu pedagogicznego w Publicznym Przedszkolu Nr 16....
 15.10.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku....
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych ich najemcom, znajdujących się w nieruchomiości gruntowej zabudowanej przy Placu Gladbeck 2, stanowiących własność ...
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpacy Miasta Wodzisłwia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2011r.
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów ...
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 13.10.2010 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. oraz zwolnień od tego podatku.
 08.10.2010 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy ...

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 668
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu