Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Urząd Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki Pomocnicze
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 31.08.2009 XXXVII/371... Uchwała Nr XXXVII/371/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 27.08.2009r. w sprawie pozbawienia dróg nr 330021S - ul.M. Kopernika oraz nr 330140S -ul. L. Teligi, położonych na terenie Miasta ...
 31.08.2009 XXXVII/370... Uchwała Nr XXXVII/370/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 27.08.2009r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia interesu prawnego.
 31.08.2009 XXXVII/369... Uchwała Nr XXXVII/369/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 27.08.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz od pierwszych opłat i opłat ...
 31.08.2009 XXXVII/368... Uchwała Nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 27.08.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkową części...
 31.08.2009 XXXVII/367... Uchwała Nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 27.08.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lubomia na organizację dożynek powiatowo-gminnych.
 31.08.2009 Uchwała Nr XXXVII/366/09 Rady Miejskiej
 31.08.2009 XXXVII/365... Uchwała Nr XXXVII/365/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 27.08.2009r. w sprawie utworzenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez Miasto Wodzisław Śl.
 31.08.2009 XXXVII/364... Uchwała Nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27.08.2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy-
 31.08.2009 XXXVII/363... Uchwała Nr XXXVII/363/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27.08.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. na 2009 rok.
 06.07.2009 XXXVI/362/09 Uchwała Nr XXXVI/362/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej ...
 02.07.2009 XXXVI/361/09 Uchwała Nr XXXVI/361/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Miasto Wodzisław Śląski umowy współpracy partnerskiej z Sądem Rejonowym...
 02.07.2009 XXXVI/360/09 Uchwała Nr XXXVI/360/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Miasto Wodzisław Śląski umowy współpracy partnerskiej z Gminą Godów, ...
 02.07.2009 XXXVI/359/09 Uchwała Nr XXXVI/359/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 marca 2009r. Nr XXXIII/321/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali ....
 02.07.2009 XXXVI/358/09 Uchwała Nr XXXVI/358/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie kierunków działania w zakresie finansowania zadania pn.: "Udrożnienie ruchu w południowej części ....
 02.07.2009 XXXVI/357/09 Uchwała Nr XXXVI/357/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Województwa Śląskiego.
 02.07.2009 XXXVI/356/09 Uchwała Nr XXXVI/356/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego.
 02.07.2009 XXXVI/355/09 Uchwała Nr XXXVI/355/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski-terenu położonego przy ....
 02.07.2009 XXXVI/354/09 Uchwała Nr XXXVI/354/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski-terenu położonego przy .....
 02.07.2009 XXXVI/353... Uchwała Nr XXXVI/353/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski-terenu pojedynczych działek...
 02.07.2009 XXXVI/352/09 Uchwała Nr XXXVI/352/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dla obszaru ..

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2226
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu