Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 27.04.2012 Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
 11.04.2012 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora...
 14.03.2012 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski
 12.03.2012 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta Wodzisław Śląski z inicjatywą podjęcia uchwały przez ...
 09.03.2012 Projekt uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.
 08.03.2012 Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
 02.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
 06.12.2011 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
 24.11.2011 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 15.11.2011 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
 15.11.2011 Uchwała w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2012 rok
 15.11.2011 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. oraz zwolnień od tego podatku
 09.11.2011 Uchwała w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Miasta Wodzisławia
 09.11.2011 Program Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
 22.08.2011 Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 12.08.2011 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
 06.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim oraz nadania mu Statutu.
 06.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 06.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony na wniosek rodzica opiekuna
 05.04.2011 Uchwała w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 646
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu