Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Styczeń 2012
Luty 2012
Marzec 2012
Kwiecień 2012
Maj 2012
Czerwiec 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 23.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
 22.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
 22.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 roku Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
 17.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa ...
 17.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Miasta Wodzisławia Śląskiego lub będącym w jego zarządzie.
 15.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nowego Statutu Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego "Dziupla".
 15.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany zapisów w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012".
 15.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
 14.02.2012 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2015".

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 326
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu