Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. umorzenia należności Miasta Wodzisławia Śląskiego
 19.01.2011 OR.I.01510... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę miału węglowego, węgla orzecha II, flotokoncentratu w 2011 roku"
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. ustalenia środków finansowych na dodatki do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na okres od 01.01.2011 r. do 31.08.2011 r.
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. do projektu uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śl. na 2011 r., wniosków radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. do projektu uchwały ....
 19.01.2011 OR.I.0151-... rozstrzygnięcia konkursu „Południowa Brama Polski – pracuj, mieszkaj, żyj”
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śl. w 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej ...
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. planu dofinansowania w 2011 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz Zespole Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok
 19.01.2011 OR.I.0151-... rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudownej
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudownej
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śl. położonej Wodzisławiu Śl. przy ul. Wańkowicza.
 19.01.2011 OR.I.0151-... w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Liliowej z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedaży nieruchomości.
 18.01.2011 OR.I.0151-... w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Sasankowej z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedaży nieruchomości
 18.01.2011 OR.I.0151-... w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. 26 Marca z jednoczesnym ustaleniem ceny wywoławczej w przetargu oraz wysokości wadium
 18.01.2011 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok
 18.01.2011 OR.I.0151-... w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 9355
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu