Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 07.01.2010 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok
 07.01.2010 OR.I.0151-... w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Świadczenie usług oświetleniowych”
 07.01.2010 OR.I.0151-... w spr. zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na IV kwartał 2009 roku.
 07.01.2010 OR.I.0151-... w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok
 07.01.2010 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. wyrażenia zgody na podział nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy na Osiedlu XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. stanowiska do opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., wniosków radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., opinii RIO w Katowicach do projektu uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. powołania Komisji Opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2010 r.
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego z pominięciem list kwalifikowania, w ramach konkursu „Południowa Brama Polski – pracuj, mieszkaj, żyj”
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. umorzenia należności Miasta Wodzisławia Śląskiego wobec Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. ustalenia środków finansowych na dodatki do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na okres od 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r.
 29.12.2009 OR.I.0151-... w spr. zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych
 29.12.2009 OR.I.0151-... przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 23.12.2009 OR.I.0151-... wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ROW” poł. przy ul. Wyszyńskiego
 23.12.2009 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok
 23.12.2009 OR.I.0151-... w spr. wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w jej posiedzeniach.
 23.12.2009 OR.I.0151-... w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim Panu Grzegorzowi Sysce.
 23.12.2009 OR.I.0151-... w spr. powołania Pana Grzegorza Syski na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.
 23.12.2009 OR.I.0151-... w spr. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śląskim.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 4271
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu