Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 03.09.2009 informacja o stronach umowy partnerskiej oraz zakres zadań partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach PO KL 7.2.2
 18.08.2009 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie otwartego naboru partnerów
 07.08.2009 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
 06.08.2009 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego pn. Przebudowa linii kablowej SN 20 kV relacji stacja W027 W119 w Wodzisławiu Śl. na osiedlu XXX-lecia
 24.07.2009 Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w Wodzisławiu śl.pn Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Turskiej w Wodzisławiu
 20.07.2009 Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy pn Przebudowa linii kablowej SN 20 kV relacji stacja W091-W091 w Wodzisławiu Śl. na osiedlu Dąbrówki
 15.07.2009 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego pn. Przebudowa linii kablowej SN 20kV relacji stacja W027-W119 w Wodzisławiu Śl. na osiedlu XXX-lecia
 10.07.2009 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach PO KL
 08.07.2009 Obwieszczenie Preyzdenta Miasta Wodzisławia Śl. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego inwestycji Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. dzielnica Wilchwy
 02.07.2009 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. o odmowie wstrzymania wykonania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego POLKOMTEL SA Warszawa pn Beosbługowa stacja bazowa telefonii
 01.07.2009 Obwieszczenie Prezydenta Miasta WOdzisławia Śl. o wznowieniu postępowanie w sprawie o ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego Bezobsługowa stacja bazowa telefonii komórkowej POLKOMTEL SA
 19.06.2009 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 19.06.2009 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 03.06.2009 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia trzeciego m.p.z.p. Wodzisławia Śl., terenu pojedyńczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 14.05.2009 Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 30.03.2009 OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PLANÓW MIEJSCOWYCH
 25.03.2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
 29.09.2008 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż wierzytelności przysługującej Miastu Wodzisław Śląski w stosunku do Spółki z o.o. POLIMAX z siedzibą w Częstochowie.
 04.04.2008 Ogłoszenie konkursów na kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych, dla których Miasto Wodzisław Ślaski jest organem prowadzacym
 04.12.2007 Informacja w sprawie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 5

«       1   2   3   4   5   6   7         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 68994
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu