Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 13.02.2007 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wodzisławia Śl. z jednoczesnym ustaleniem wysokości stawek opłat oraz określeniem wysokości opłaty dodatkowej
 13.02.2007 Projekt uchwały w sprawie wspólnej inwestycji pn. "Budowa kolektora A" realizowanego w ramach zadania "Budowa kolektora ściekowego od komory połączeniowej K 188 do ulicy Radlińskiej w Wodzisław
 12.02.2007 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. obręb: "Kokoszyce-Olszyny" ograniczony ulicą Młodzieżową od północy oraz granic
 12.02.2007 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studuim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego granice opracowania przedstawiono
 12.02.2007 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego granice opracowania przedstawiono na załączniku grafic
 06.02.2007 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2007 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Wodzisław Śl. jest organ
 05.02.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Wodzisławiu Śląskim.
 05.02.2007 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta
 02.02.2007 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w dziedzinie kultury.
 02.02.2007 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 31.01.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Miasta Wodzisławia Śląskiego przez Stowarzyszenie "Nasz Wodzisław" z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ...
 30.01.2007 Projekt uchwały w sprawie reprezentowania Miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1484
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu