Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Kontrole UM i jednostek organizacyjnych
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Kontrola wewnętrzna
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 20.01.2012 Informacja pokontrolna projektu: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk-etap 2:budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych
 02.11.2011 Protokół kontroli doraźnej w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego - powszechna akcja deratyzacji, przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 02.11.2011 Informacja pokontrolna projektu: Kultur@lny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej
 02.11.2011 Kontrola w zakresie utrzymania przez gminę czystości i porządku w miejscach publicznych w okresie 2009-2011 (I półrocze) przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach
 31.08.2011 Kontrola w zakresie przestrzegania wymagań sanitarno - higienicznych w toaletach ogólnodostępnych przeprowadzona w dniu 12 sierpnia 2011 r.
 31.08.2011 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego przeprowadzona w dniach od 25 maja do 13 lipca 2011 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
 26.07.2011 Informacja pokontrolna projektu: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk-etap 2:budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych
 14.06.2011 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej na zadaniu pn.: ,,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Wodzisławiu Śl. przy Szkole Podstawowej Nr 5"
 19.04.2011 Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 6.04.2011 r. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.
 19.04.2011 Kontrola projektu System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim
 19.04.2011 Kontrola projektu Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap II

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 551
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu