Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
styczeń 2009
luty 2009
marzec 2009
kwiecień 2009
maj 2009
czerwiec 2009
lipiec 2009
sierpień 2009
wrzesień 2009
październik 2009
listopad 2009
grudzień 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 19.11.2009 :Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 18.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
 12.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010”.
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród...
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia warunków...
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/263/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia wyróżnień...
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania ...
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. oraz zwolnień od tego podatku.
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
 10.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności...
 05.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 05.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Gminy Gorzyce.
 05.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz od pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ...
 05.11.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, stanowiących własność Gminy-Miasta ...

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 893
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu