Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Urząd Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki Pomocnicze
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 31.12.2009 XLI/411/09 Uchwała Nr XLI/411/09 Rady Miejskiej z dn. 29.12.2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
 31.12.2009 XLI/410/09 Uchwała Nr XLI/410/09 Rady Miejskiej z dn. 29.12.2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Paczków.
 31.12.2009 XLI/409/09 Uchwała Nr XLI/409/09 Rady Miejskiej z dn. 29.12.2009r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 31.12.2009 XLI/408/09 Uchwała Nr XLI/408/09 Rady Miejskiej z dn. 29.12.2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usługi....
 31.12.2009 XLI/407/09 Uchwała Nr XLI/407/09 Rady Miejskiej z dn. 29,12.2009r. w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w sprawie ustalenia wytycznych dla Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. przy ...
 31.12.2009 XLI/406/09 Uchwała Nr XLI/406/09 Rady Miejskiej z dn. 29.12.2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ....
 31.12.2009 XLI/405/09 Uchwała Nr XLI/405/09 Rady Miejskiej z dn. 29.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o..
 31.12.2009 XLI/404/09 Uchwała Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej z dn. 29.12.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 31.12.2009 XLI/403/09 Uchwała Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 29.12.2009r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok.
 30.11.2009 XL/402/09 Uchwała Nr XL/402/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010".
 30.11.2009 XL/401/09 Uchwała Nr XL/401/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/263/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia ...
 30.11.2009 XL/400/09 Uchwała Nr XL/400/09 Rady Miejskiej z dn.26.11.2009r. zmiany uchwały Nr XXVI/262/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu..
 30.11.2009 XL/399/09 Uchwała Nr XL/399/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. zmiany uchwały Nr IX/85/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród...
 30.11.2009 XL/398/09 Uchwała Nr XL/398/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania,...
 30.11.2009 XL/397/09 Uchwała Nr XL/397/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 30.11.2009 XL/396/09 Uchwała Nr XL/396/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Gminy Gorzyce.
 30.11.2009 XL/395/09 Uchwała Nr XL/395/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części....
 30.11.2009 XL/394/09 Uchwała Nr XL/394/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz od pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu ...
 30.11.2009 XL/393/09 Uchwała Nr XL/393/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. zmiany uchwały Nr VII/52/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru ...
 30.11.2009 XL/392/09 Uchwała Nr XL/392/09 Rady Miejskiej z dn. 26.11.2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2226
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu