Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Styczeń 2005r.
Luty 2005r.
Marzec 2005r.
Kwiecień 2005r.
Maj 2005r.
Czerwiec 2005r.
Sierpień 2005r.
Wrzesień 2005r.
Październik 2005r.
Listopad 2005r.
Grudzień 2005r.
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 18.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/58/97 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 3.10.1997 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Wodzisławia Śl. miejsc sprzedaży napojów alkoho
 16.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.
 14.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 10.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia pobotu opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia .
 07.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 07.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr XVIII/171/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia
 07.02.2005 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisław
 04.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Wodzisławia Śląskiego
 01.02.2005 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 01.02.2005 Projekt Uchwały w sprawie : określenia zwrotu wydatków z pomocy społecznej.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 6267
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu