Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270277

Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Urząd Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki Pomocnicze
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 01.06.2009 XXXV/331/09 Uchwała Nr XXXV/331/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. na 2009 rok.
 06.05.2009 XXXIV/330/09 Uchwała Nr XXXIV/ 330 /09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
 06.05.2009 XXXIV/329/09 Uchwała Nr XXXIV/329/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/312/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia
 06.05.2009 XXXIV/328/09 Uchwała Nr XXXIV/328/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/285/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
 06.05.2009 XXXIV/327/09 Uchwała Nr XXXIV/327/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Wodzisławia Śl.
 06.05.2009 XXXIV/326/09 Uchwała Nr XXXIV/326/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach
 06.05.2009 XXXIV/325/09 Uchwała nr XXXIV/325/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców
 06.05.2009 XXXIV/324/09 Uchwała Nr XXXIV/324/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 kwitnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 06.05.2009 XXXIV/323/09 Uchwała Nr XXXIV/323/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śl. za 2008 rok oraz absolutorium
 30.03.2009 XXXIII/322... Uchwała Nr XXXIII/322/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego odrębnych obwodów głosowania na czas wyborów do Parlamentu
 30.03.2009 XXXIII/321... Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 30.03.2009 XXXIII/320... Uchwała Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 30.03.2009 XXXIII/319... Uchwała Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskigo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Miasta Wodzisław Śl. z Miastem Rydułtowy
 30.03.2009 XXXIII/318... Uchwała Nr XXXIII/318/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 03.03.2009 XXXII/317/09 Uchwała Nr XXXII/317/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego...
 03.03.2009 XXXII/316/09 Uchwała Nr XXXII/316/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 03.03.2009 XXXII/315/09 Uchwała Nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Wodzisławiu Śląskim.
 03.03.2009 XXXII/314/09 Uchwała Nr XXXII/314/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie realizacji budowy chodnika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej na odcinku od skrzyżowania drogi......
 03.03.2009 XXXII/313/09 Uchwała Nr XXXII/313/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 03.03.2009 XXXII/312/09 Uchwała Nr XXXII/312/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Młodzieżowej 47

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2226
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu