Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 20.12.2010 ogłoszenie
 14.10.2010 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji W Jastrzebiu Zdr. Przebudowa rurociągu wody dołowej fi 800 na rurociąg PE 800 mm w Wodzisławiu Śl. etap III. Zadanie 2.
 27.08.2010 Przebudowa rurociągu wody dołowej Dn 400 na rurociąg PE 500 mm pomiędzy węzłem Ia i I kolektora w Wodzisławiu Śl. -etap II. Zadanie 1".
 19.08.2010 Informacja w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 19.08.2010 Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych
 18.08.2010 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji celu publicznego inwestycji pn. Włączenie przyłącza wody fi 160 do rurociągu magistralnego fi 315 wraz z komorą wodomierzową przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu
 17.08.2010 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn.Właczenie przyłącza wody fi 160 do rurociągu magistralnego fi 315 wraz z komorą wodomierzową przy ul.Pwszowskiej w Wodzisławiu Śl.
 17.08.2010 Inwestycja Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Jastrzębie Zdr pn. Przebudowa rurociągu wody dołowej fi 800 na rurociąg PE 800 mm w Wodzisławiu Śl. etap III. Zadanie 2.
 11.08.2010 Inwestycja celu publicznego "Wodociągi ESOX" Radlin pn.Włączenie przyłącza wody fi 160 do rurociągu magistralnego fi 315 wraz z komorą wodomierzową przy ul.Pszowskiej w Wodzisławiu Śl.
 05.08.2010 Ogłoszenie
 09.07.2010 wszczęcie postępowania Przed. Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Jastrzębie Zdr. pn. Przebudowa rurociągu wody dołowej Dn400 na rurociąg PE 500mm pomiędzy węzłem Ia i I kolektora Olza w Wodzisławiu Śl.
 28.06.2010 obwieszczenie o odmowie uchylenia decyzji dla inwestycji POLKOMTEL SA Warszawa pn." Bezobsługowa stacja bazowa telefonii komórkowej Polkomtel SA o numerze 20138" w Wodzisławiu Śl. przy ul.Leszka
 16.06.2010 Inwestycja celu publicznego "Wodociągi ESOX" Radlin pn. Włączenie przyłącza wody fi 160 do rurociągu magistralnego fi 315 wraz z komorą wodomierzową przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Sl.
 27.05.2010 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia trzeciego m.p.z.p.m.Wodzisławia Śl.,terenu pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 07.05.2010 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji Miasta Wodzisławia Śl. Oświetlenie chodnika XXX-lecia 78-80 -ul.Leszka w Wodzisławiu Śl,.
 07.05.2010 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji Miasta Wodzisławia Śl. Oświetlenie chodnika XXX-lecia 75/76 -Piastów 11 w Wodzisławiu Śl,.
 28.04.2010 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. pn. Przebudowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wolności"
 20.04.2010 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego miasta Wodzisław Śl.pn Budowa boisk sportowych - Orlik 2012 przy ul. Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Śląskim na parc. 2415/138, 1824/138
 06.04.2010 Wszczęcie postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego miasta Wodzisławia Śl pn Budowa boisk sportowych -Orlik 2012 przy ul.Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Ślaskim na parc. 2415/138,1824/138
 25.02.2010 obwieszczenie o wydaniu decyzji pn." Budowa gazociągu przesyłającego gaz z odmetanowania pokładów węgla do ciepłowni przy ul.Radlińskiej 72 w Wodzisławiu Śl.

«       1   2   3   4   5   6   7         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 68994
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu