Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 19.01.2007 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.
 17.01.2007 Projekt uchwały w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim".
 15.01.2007 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat i z
 12.01.2007 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkas
 10.01.2007 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. obszar drogi zbiorczej - przejazd nad torami kolejowymi, ul. 26 Marca, ul. Matuszczyka.
 09.01.2007 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obręb : "Kokoszyce-Olszyny" ograniczony ulicą Młodzieżową od północy oraz
 08.01.2007 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez Miasto Wodzisław Śląski w 2007 roku.
 08.01.2007 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007".
 08.01.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobie fizycznej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na ce
 08.01.2007 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1422
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu