Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270271

Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Urząd Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki Pomocnicze
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 28.12.2011 XVI/146/11 Uchwała Nr XVI/146/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego i umiejscowienie Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta.
 28.12.2011 XVI/145/11 Uchwała Nr XVI/145/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 28.12.2011 XVI/144/11 Uchwała Nr XVI/144/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012".
 28.12.2011 XVI/143/11 Uchwała Nr XVI/143/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
 28.12.2011 XVI/142/11 Uchwała Nr XVi/142/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śl. programu "Rodzina 3+".
 28.12.2011 XVI/141/11 Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
 28.12.2011 XVI/140/11 Uchwała Nr XVI/140/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2012-2024.
 28.12.2011 XVI/139/11 Uchwała Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śl. na 2012 rok.
 28.12.2011 XVI/138/11 Uchwała Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta Wodzisławia Śl. na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 28.12.2011 XVI/137/11 Uchwała Nr XVI/137/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2011-2024.
 28.12.2011 XVI/136/11 Uchwała Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śl. na 2011 rok.
 02.12.2011 XV/135/11 Uchwała Nr XV/135/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekotra Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 02.12.2011 XV/134/11 Uchwała Nr XV/134/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie poparcia stanowiska Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczącego spraw ważnych dla samorządu gminnego.
 02.12.2011 XV/133/11 Uchwała Nr XV/133/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej.
 02.12.2011 XV/132/11 Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie 1. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wodzisław Śląski dotyczących zmiany granic, 2. ustalenia zasad i trybu...
 02.12.2011 XV/131/11 Uchwała Nr XV/131/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków..
 02.12.2011 XV/130/11 Uchwała Nr XV/130/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o ...
 02.12.2011 XV/129/11 Uchwała Nr XV/129/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów
 02.12.2011 XV/128/11 Uchwała Nr XV/128/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
 02.12.2011 XV/127/11 Uchwała Nr XV/127/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolenien od tego podatku.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2293
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu