Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
styczeń 2009
luty 2009
marzec 2009
kwiecień 2009
maj 2009
czerwiec 2009
lipiec 2009
sierpień 2009
wrzesień 2009
październik 2009
listopad 2009
grudzień 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 20.02.2009 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 18.02.2009 Projekt uchwały w sprawie realizacji budowy chodnika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną ul. Rzeczną do granicy Miasta
 18.02.2009 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, którego granicę opracowania przedstawiono na załącznikach
 17.02.2009 Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego
 11.02.2009 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Wodzisławiu Śląskim
 10.02.2009 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Młodzieżowej 47.
 10.02.2009 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat a także warunki ...
 06.02.2009 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul. Teligi w Wodzislawiu Śl. na rzecz ...
 06.02.2009 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzislawia Śl. położonej przy ul. Czarneckiego w Wodzisławiu Śl. ...

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1310
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu