Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270279

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
styczeń 2009
luty 2009
marzec 2009
kwiecień 2009
maj 2009
czerwiec 2009
lipiec 2009
sierpień 2009
wrzesień 2009
październik 2009
listopad 2009
grudzień 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 22.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Miasto Wodzisław Śl. umowy współpracy partnerskiej z Sądem Rejonowym w Gliwicach, Sądem Rejonowym w ......
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Miasto Wodzisław Śl. umowy współpracy partnerskiej z Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Miastem Pszów i ....
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia służebności dogowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy .....
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia służebności dogowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy .....
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wałową i Daszyńskiego.
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski - terenu położonego przy ulicach: Pszowskiej, Czyżowickiej, ..
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski - terenu położonego przy ul. Osadniczej w dzielnicy Kokoszyce.
 17.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego - terenu pojedyńczych działek zlokalizowanych w różnych...
 16.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia projektu zmiany §5 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 16.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia projektu zmiany §14 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 16.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia projektu zmiany załącznika do Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 16.06.2009 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.
 16.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Miasta Wodzisławia Śl. przez Stowarszyszenie "Przejrzysty Wodzisław" z siedzibą .....
 15.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 marca 2009r. Nr XXXIII/321/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu..
 10.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego.
 10.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Województwa Śląskiego.
 09.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz od pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu ....
 09.06.2009 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia służebności drogowej dla ruchu pieszego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej ....

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 899
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu