Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
styczeń 2008
luty 2008
marzec 2008
kwiecień 2008
maj 2008
czerwiec 2008
lipiec 2008
sierpień 2008
wrzesień 2008
październik 2008
listopad 2008
grudzień 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 19.09.2008 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok.
 18.09.2008 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 08.09.2008 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla Projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.".
 08.09.2008 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, którego granicę opracowania przedstawiono na załączniku ...
 08.09.2008 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego granicę opracowania przedstawiono ...
 08.09.2008 Projekt uchwały w sprawie przekazania składnika mienia komunalnego tj, przyłącza wodociągowego do zaplecza sportowego położonego na terenie boiska sportowego przy ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śl.
 08.09.2008 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 05.09.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Miasta ...
 05.09.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śl.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3215
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu