Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przekazania środka trwałego tj. szafa z półpośrednim układem pomiarowym dla celów zasilania sztucznego, składanego lodowiska "Biały Orlik"
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przekazania w 2012 roku uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisław Śląski, jako jednostki samorządu terytorialnego, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ...
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych na 2012 rok.
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. rozłożenia na raty zaległości czynszowych najemcy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. wprowadzenia procedury naboru na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. wyboru ofert na wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
 16.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmiany Zarządzenia Nr: OR-I.0151-00209/09 z dnia 14.07.2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia
 13.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
 13.01.2012 OR-I.0050.... w spr. wyrażenia z zgody na podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. w rejonie ul. Bogumińskiej
 13.01.2012 OR-I.0050.... w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości na rzecz Gminy-Miasta Wodzisław Śląski
 05.01.2012 OR-I.0050.... w spr. nabycia nieruchomości gruntowej przez miasto Wodzisław Śląski
 05.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
 05.01.2012 OR-I.0050.... w spr. opinii do projektu uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 05.01.2012 OR-I.0050.... w spr. ustalenia środków finansowych na dodatki do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na okres od 1.01.2012 r. do 31.08.2011 r.
 05.01.2012 OR-I.0050.... w spr. wprowadzenia procedury naboru pracowników do Urzędu Miasta Wodzislawia Śląskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 05.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. przy ul. Pszowskiej 2a z jednoczesnym ustaleniem ceny wywoławczej w przetargu
 05.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3621
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu