Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Styczeń 2011
Luty 2011
Marzec 2011
Kwiecień 2011
Maj 2011
Czerwiec 2011
Sierpień 2011
Wrzesień 2011
Październik 2011
Listopad 2011
Grudzień 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 19.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Przyjaźń nie zna granic-rozwój współpracy w zakresie sportu i kultury miast partnerskich Wodzisław Śląski- Karvina...
 18.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.
 16.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 10.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Wodzisławiu Śląskim za 2010 rok.
 10.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim za 2010 rok.
 10.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim za 2010 rok.
 10.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2010-2014”.
 09.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, ...
 09.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 09.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śl. oraz nadania mu Statutu.
 09.05.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 460
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu