Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Działalność gospodarcza
Gospodarka Komunalna
Drogi
Gospodarka nieruchomościami
Ochrona środowiska
Podział, numeracja i nazewnictwo ulic
Zagospodarowanie przestrzenne
Podatki
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy wojskowe
Sprawy mieszkaniowe
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Kultura Sport i Zdrowie
Inne
Świadczenia rodzinne
Pomoc materialna dla uczniów
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 25.05.2011 Wnioski dotyczące roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
 25.05.2011 Wniosek o umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty planistycznej
 12.05.2011 Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
 12.05.2011 Uzupełnienie braków wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
 12.05.2011 uzupełnienie wniosku o wydanie warunków zabudowy
 03.06.2008 Decyzja o ustalenie wysokości opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości
 18.11.2005 Wydawanie zaświadczeń o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlaneg
 18.11.2005 Informacja o zgodzie na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolicze i nieleśne
 23.12.2003 Udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 23.12.2003 Opiniowanie spraw związanych z rewaloryzacją obiektów zabytkowych
 23.12.2003 Wyrysy i wypisy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego
 23.12.2003 Uzgadnianie projektów graficznych reklam na terenach i obiektach miejskich
 23.12.2003 Uzgadnianie ustawiania szyldów i reklam wolnostojących na obiektach Starego Miasta Wodzisławia Śląskiego
 23.12.2003 Uzgadnianie i opiniowanie instalowania:urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów na obiektach będących własnością Miasta oraz osób trzecich znajdujących na terenie Starego Miasta Wo
 23.12.2003 Uzgadnianie i akceptowanie kolorystyki obiektów zabytkowych i obiektów znajdujących się w obrębie obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej
 23.12.2003 Uzgadnianie, opiniowanie i akceptowanie projektów budownictwa powszechnego na etapie projektowania /koncepcje projektowe, projekty podstawowe/ uzgodnienia lokalizacji budynku
 23.12.2003 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 23.12.2003 Uwagi do wyłożonego do wglądu publicznego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego
 23.12.2003 Wniosek do studium w związku z przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego
 23.12.2003 Uwagi do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 11972
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu