Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Styczeń 2005r.
Luty 2005r.
Marzec 2005r.
Kwiecień 2005r.
Maj 2005r.
Czerwiec 2005r.
Sierpień 2005r.
Wrzesień 2005r.
Październik 2005r.
Listopad 2005r.
Grudzień 2005r.
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 22.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim.
 22.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2004 rok.
 22.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2004 rok.
 18.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji proekologicznej pn.: "Modernizacja systemu
 18.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.
 15.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Wodzisławia Śląskiego
 11.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowych, celem wyłonienia kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych, dla których Miasto Wodzisł
 11.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z o.o. "Agencja Aktywnej Granicy" z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 06.04.2005 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 06.04.2005 Projekt uchwały w sprawie : likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 50.
 06.04.2005 Projekt uchwały : zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego ...

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 4636
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu