Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Styczeń 2011
Luty 2011
Marzec 2011
Kwiecień 2011
Maj 2011
Czerwiec 2011
Sierpień 2011
Wrzesień 2011
Październik 2011
Listopad 2011
Grudzień 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 20.01.2011 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
 19.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.
 19.01.2011 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.
 13.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na lata 2010 – 2013”.
 12.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zakresu zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez Miasto Wodzisław Śląski w 2011 roku.
 12.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku...
 11.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie reprezentowania Miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju.
 11.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/153/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku....
 11.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie reprezentowania Miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.
 11.01.2011 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, którego granicę opracowania przedstawiono...

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 677
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu