Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270280

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 06.03.2012 OR-I.0050.... w spr.udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
 06.03.2012 OR-I.0050.... w spr. powierzenia Pani Małgorzacie DAMEK pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
 06.03.2012 OR-I.0050.... w spr. wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie pomocy społecznej.
 06.03.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia lokali użytkowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
 06.03.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego oraz ogłoszenia ...
 06.03.2012 OR-I.0050.... w spr.przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Skrzyszowskiej, z jednoczesnym ...
 06.03.2012 OR-I.0050.... w spr. określenia wzoru protokołu zawierającego wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Wodzisław Śląski w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Wodzisław Śląski.
 06.03.2012 OR-I.0050-... w spr. powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego, ubiegających się o stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brackiej 13 d z przeznaczeniem na prowadzenie dział...
 24.02.2012 OR-I..0050... w spr. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śl. w roku 2012
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr.zmiany zarządzenia Nr OR-I.0050.00036.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dn. 07 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych...
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia śląskiego na 2012 rok
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy –Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę ...
 24.02.2012 OR-I.0050.... przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śl. położonej przy ul. B. Chrobrego (parking) oraz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność ...
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr.przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Waryńskiego w Wodzisławiu Śl. do oddania ...
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania Komisji Opiniującej oferty organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. odwołania Pani Ludwiki Kłosińskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim.
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok.
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. rozłożenia na raty zaległości czynszowych najemcy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Michalskiego 12 na cele...

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1825
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu