Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270280

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 01.02.2012 OR-I.0050.... w spr. wyznaczenia Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Rodzinnego „Dziupla” w Wodzisławiu Śląskim i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na podmioty organizujące pracę z rodziną
 30.01.2012 OR-I.0050.... w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śl. w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie pomocy społecznej.
 30.01.2012 OR-I.0050.... w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śl. w roku 2012
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym części nieruchomości gruntowej poł. na Rynku w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie ...
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w przetargach ustnych nieograniczonych części nieruchomości gruntowej poł. na Rynku w z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie ogródków letnich
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. ustalenia zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych poł. na Rynku ...
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Magnoliowej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego oraz ogłoszenia wykazu
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej,poł. przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej ...
 27.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej,poł. przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej ...
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przyjęcia wzoru wniosku o wydanie, przedłużenie i wzór karty „Rodzina3+” skierowanej do członków rodzin wielodzietnych i zastępczych.
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę papieru, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych ...
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr.zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. planu dofinansowania w 2012 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego oraz ogłoszenia wykazu
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śl. w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem czynszu dzierżawnego
 26.01.2012 OR-I.0050.... w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej stacj zlewną ścieków na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1825
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu