Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 02.08.2007 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionyc
 02.08.2007 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionyc
 02.08.2007 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszenia interesu prawnego.
 31.07.2007 Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkan
 31.07.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławi
 31.07.2007 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku 4a przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu
 31.07.2007 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionyc
 31.07.2007 Projekt uchwały w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim".
 30.07.2007 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2005 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "System Elektronicznej Komunika
 30.07.2007 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/465/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Wodzisławia Śl. oraz ro
 26.07.2007 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Miasta
 24.07.2007 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 24.07.2007 Projekt uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego pn. : Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków "Karkoszka II" w Wodzisławiu Śl. wraz z systemem kana
 23.07.2007 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Wodzisławiu Śląskim.
 23.07.2007 Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim.
 23.07.2007 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Województwa Śląskiego.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1064
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu