Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 08.01.2009 OR.I.0151-... w spr. umorzenia zaległych zobowiązań MKS „ODRA” Wodzisław Śląski wynikających z ryczałtu za media.
 08.01.2009 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok
 31.12.2008 OR.I.0151-... w spr. przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w I kwartale 2009 r.
 31.12.2008 OR.I.0151-... w spr. zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na IV kwartał 2008 roku.
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. stanowiska do opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej, wniosków radnych Rady Miejskiej, RIO w Katowicach do projektu budżetu miasta na 2009 rok
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. w spr. ustalenia środków finansowych na dodatki do wynagrodzenia nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz Zespołu Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. rodzaju i terminów składania niektórych rodzajów dokumentów na etapie wykonywania budżetu, szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na IV kwartał 2008 roku.
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę pomieszczeń w obiekciestanowiącymi własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim
 30.12.2008 OR.I.0151-... w spr. udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
 17.12.2008 OR.I.0151-... w spr. powierzenia Pani Beacie Kłosok pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
 17.12.2008 OR.I.0151-... w spr. powierzenia Pani Danucie Paszylka pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
 17.12.2008 OR.I.0151-... w spr. przyznania nagród sportowych dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerów
 17.12.2008 OR.I.0151-... w spr. przyznania nagród sportowych dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, ich trenerom .
 17.12.2008 OR.I.0151-... w spr. przyznania stypendiów Wodzisławia Śląskiego w dziedzinie kultury i sztuki.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 5190
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu