Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270270

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 03.04.2012 obwieszczenie RDOŚ
 03.04.2012 o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.
 28.03.2012 obwieszczenie RDOŚ
 14.03.2012 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
 29.02.2012 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play o oznaczeniu WOD2016_j przy ul.Wyszyńskiego 50 w Wodzisławiu Śl.
 16.02.2012 Obwieszczenie RDOŚ - Droga Główna Południowa
 16.02.2012 Obwieszczenie RDOŚ - Droga Główna Południowa
 15.02.2012 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
 15.02.2012 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do miasta
 09.02.2012 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy Wodzisław Śląski
 11.01.2012 Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śl. ul.Gosława działki nr 1527/319,358,360,2342/361,2343/361.
 04.01.2012 obwieszczenie
 29.12.2011 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play o oznaczeniu WOD2016_J przy ul. Wyszyńskiego 50 w Wodzisławiu Śl. na działce nr 2212/138
 27.12.2011 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 27.12.2011 Przyłączenie budynku projektowanego do sieci kanalizacyjnej
 08.12.2011 obwieszczenie
 24.11.2011 Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszklanego w Wodzisławiu Śląskim ul.Gosława działki nr 1527/319, 358, 360, 2342/361, 2343/361
 15.11.2011 obwieszczenie RDOŚ
 04.11.2011 Przyłączenie budynku projektowanego do sieci kanalizacyjnej
 10.10.2011 Przebudowa sieci napowietrznej kolidującej z rozbudową warsztatu elektromechaniki pojazdowej przy ul.Młodzieżowej 13 1 Wodzisławiu Śl.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 68993
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu